Igazságügyi orvosszakértő

Fogászat – szájsebészet - fogászati implantológia

Dr. Gáspár Lajos


Tisztelt Látogató!

Amennyiben fogorvosi vagy szájsebészeti orvosszakértőre van szüksége, hívjon bizalommal!

A honlapon számos információt talál jogi szabályozással, orvosszakértői munkával és mediátori munkakörrel kapcsolatosan. Böngésszen kedvére!


Igazságügyi orvosszakértői tevékenység


Dr. Gáspár Lajos fogorvoslás valamint arc-állcsont szájsebészet - beleértve az implantológiát –  területén foglalkozik szakvélemények elkészítésével. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 008672 sorszám alatt nyilvántartott hivatalos szakértője.


"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))


Jogosult az egész ország területén tevékenységet folytatni, vagyis akár Budapesten, akár vidéken történt eseményekkel, vitás ügyekkel, perekkel kapcsolatosan megkeresés esetén a szakterületébe tartozó ügyekkel foglalkozik, szakvéleményeket készít, állásfoglalást alakít ki, részt vesz bírósági tárgyalásokon.

Az igazságügyi szakértő megbízás alapján dolgozik, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet számára is adhat szakvéleményt.

Az igazságügyi szakértő a kirendelő hatóságtól, valamint a felektől a szakvélemény elkészítéséhez szükséges további adatok, felvilágosítás közlését, iratok, vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását kérheti.


A leggyakrabban a következő típusú ügyekben történik megkeresés, szakvélemény elkészítésére felkérés, megbízás:


1. Fogorvosi, szájsebészeti, implantológiai munkával (fogpótlások, implantátumok, műtétek stb.) kapcsolatos vitás ügyben igazságügyi orvosi szakértői vélemény elkészítése.

 • egyszerű szakértői vélemény megkérése akár a fogászati szolgáltató akár a páciens részéről,
 • peren kivüli megegyezés keretében vélemény megkérése
 • polgári peres eljárásban vagy az orvosi vagy a páciensi oldalról ügyvédi felkérés
 • bíróság megkeresése polgári és büntető peres ügyben, vagy a rendőrség, nyomozóhatóság megkeresése alapján.
 • meglevő más vitatott szakvéleménnyel kapcsolatos állásfoglalás megkérése, felülvizsgálati igény esetén új szakvélemény elkészítése.


2. Arc, állcsont, fogazat, fej sérülésével járó eseményeket követően (közlekedési baleset, verekedés, sportbaleset, egészségügyi szolgáltatás utáni szövődményes állapotok stb.) igazságügyi orvosi szakvélemény elkészítése, felkérés, megbízás, kirendelés alapján:

 • egyéni kérésre (sérült, egészségügyi szolgáltató stb.) vagy ügyvédi megbízás alapján
 • peren kívüli megegyezés keretében vélemény megkérése akár a sérült akár a sérülést okozó részéről
 • polgári peres eljárásban vagy a sérült vagy az orvosi vagy a sérülést okozó oldalról ügyvédi felkérés
 • bíróság megkeresése peres ügyben, esetenként a rendőrség, nyomozóhatóság megkeresése alapján.

3. Iratok alapján véleményezés

 • sérülések gyógytartama
 • életveszély, sérülések, károsodások megítélésében állásfoglalás
 • orvosi tevékenységgel kapcsolatos büntető vagy polgári ügyek
 • kártérítési igények polgári perekben


4. Élőszemély vizsgálat

 • fogászati, szájsebészeti tevékenység véleményezése
 • maradandó fogyatékosság, egészségromlás megítélése
 • munkaképesség csökkenés véleményezése polgári vagy közigazgatási perekben
 • egészségi-betegségi állapot megítélése büntető, vagy polgári ügyekben


5. Tanácsadás igazságügyi orvosi kérdésekben a fogászat, szájsebészet, implantológia, arc-fej-nyak területén.


Az intézményrendszer felépítése hazánkban

Magyarországon összesen 10 olyan intézmény található, amely igazságügyi orvostani feladatokat lát el. Ebből 4 intézet az orvosi egyetemeken belül működik, ezek Debrecenben, Budapesten, Szegeden és Pécsett vannak, a további 6 pedig az Igazságügyi Minisztérium intézménye Budapesten, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Szolnokon és Veszprémben.

Ezeken kívül minden megyeszékhelyen találhatóak Rendőrorvosi Hivatalok rendőrorvosi szakértőkkel, melyek a rendőrség felügyelete alatt működnek.

Mindezen intézmények feje az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet, ami felügyeli az igazságügyi orvosszakértői tevékenységet folytató intézetek, szervek munkáját.

Egyik legfontosabb feladata a módszertani levelek megjelentetése szakmai iránymutatás céljából. Jelenleg 14 van érvényben, ezeket folyamatosan korszerűsítik a tudomány fejlődésével és a jogi szabályok változásaival összhangban.

(forrás: WEBBeteg - Dr. Kelemen Dóra; Forrás: Sótonyi Péter: Igazságügyi orvostan)


Fogorvosi perek és azok okai a gyakorlatban